Selecteer livestream

 • Zweden
 • Nederland
 • Zuid Afrika
 • Engeland
 • Ireland
 • Singapore
 • Zimbabwe
 • Dubai
 • Frankrijk
 • FRA12
 • FRA13
 • FRA14
 • Belgium
 • Wedbeters Live
 • Zweden
 • Duitsland
 • Nederland
 • Zuid Afrika
 • Engeland
 • Ireland
 • Singapore
 • Zimbabwe
 • Dubai
 • USA
 • Frankrijk
 • FRA12
 • FRA13
 • FRA14
 • Belgium
 • Wedbeters Live

Beelden

Beelden

Beelden

Privacyverklaring

De Privacyverklaring is een uitvloeisel van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de Europese Unie. De procedure beschrijft hoe ZEbetting & Gaming Nederland BV omgaat met het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens. Klanten van ZEbetting & Gaming Nederland BV hebben het recht om de door ons bijgehouden gegevens in te zien, te wijzigen, aan te laten vullen of te laten verwijderen. Ook het recht van ‘dataportabiliteit’, dat is het recht om de door ons verzamelde persoonsgegeven op eenvoudige wijze over te dragen aan andere organisaties, is hierin geregeld.

We zorgen ervoor dat we jouw persoonsgegevens in overeenstemming met de regelgeving en op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerken. We hebben adequate maatregelen getroffen voor de beveiliging van de persoonsgegevens. Daarbij respecteren wij de privacy van de spelers en bezoekers van de website en zorgen wij ervoor dat de persoonsgegevens die spelers en gebruikers van de website aan ons verstrekken altijd vertrouwelijk worden behandeld.

Een aantal persoonsgegevens wordt verwerkt door derden. Wij staan ervoor in dat deze bedrijven die wij bij de organisatie van de weddenschappen (moeten) betrekken zich houden aan ons privacybeleid. Daartoe hebben wij met elk van hen een zogenaamde verwerkers¬overeenkomst afgesloten.


Om u een zo goed mogelijke ervaring op runnerz.nl te geven maken we gebruik van cookies.