Selecteer livestream

 • Zweden
 • Nederland
 • Zuid Afrika
 • Engeland
 • Ireland
 • Singapore
 • Zimbabwe
 • Dubai
 • Frankrijk
 • FRA12
 • FRA13
 • FRA14
 • Belgium
 • Wedbeters Live
 • Zweden
 • Duitsland
 • Nederland
 • Zuid Afrika
 • Engeland
 • Ireland
 • Singapore
 • Zimbabwe
 • Dubai
 • USA
 • Frankrijk
 • FRA12
 • FRA13
 • FRA14
 • Belgium
 • Wedbeters Live

Beelden

Beelden

Beelden

Ticketclaim

Ben je een ticket of voucher verloren of is deze vernietigd, maar heeft deze (mogelijk) waarde? Dan kun je een ticketclaim indienen. Op deze pagina lees je hoe dit in zijn werk gaat.

Je gaat een ticket claimen. Wat betekent dit eigenlijk?


Door een ticket of voucher te claimen, eis je het ticket of voucher met deze (mogelijke) waarde op. Een ticket is aan toonder; dit wil zeggen dat degene die het ticket kan tonen (hij is dus de toonder) en deze dus in bezit heeft, als de rechtmatige eigenaar van het ticket wordt gezien.

In de Wet op de Kansspelen is bepaald dat winnende tickets of weddenschappen tot 1 jaar na de “trekking” , in het geval van weddenschappen op paardenraces is dat de “race”, mogen worden verzilverd. Dit houdt in dat eventuele verloren of vernietigde tickets een jaar na de betreffende koersdag ter uitbetaling aangeboden kunnen worden. Om te voorkomen dat uitbetaling plaatsvindt wordt dit ticket, op aangeven van een ticketclaimformulier, geblokkeerd. Uitbetaling kan dan niet meer via de terminals plaatsvinden.

Uit welke stappen bestaat een ticketclaimprocedure?


1. Het volledig en nauwkeurig invullen van een ticketclaimformulier
Download het ticketclaimformulier door op de onderstaande knop te klikken of vraag de medewerkers in de wedkantoren of verkooppunten naar een papieren versie van het ticketclaimformulier.


Vul het ticketclaimformulier nauwkeurig en volledig in. Sla het ticketclaimformulier op als je deze via de computer hebt ingevuld, print het ticketclaimformulier uit en onderteken deze. Wij adviseren je een kopie voor jezelf te maken van het ondertekende ticketclaimformulier. Je krijgt het opgestuurde document niet retour.

2. Het opsturen van het ticketclaimformulier
Je kan het ticketclaimformulier ondertekend opsturen;

Per post naar: Runnerz/ZEturf, Laan van Zuid Hoorn 70, 2289 DE te Rijswijk t.a.v. ticketclaims

Digitaal: het contactformulier invullen en het ticketclaimformulier als bijlage toevoegen (dit mag ook een duidelijke scan of foto zijn).

Verkooppunt: Je kan het ticketclaimformulier afgeven bij één van onze wedlocaties. De medewerker zal deze dan opsturen naar het hoofdkantoor. LET OP: de bevestiging van ontvangst kan langer op zich laten wachten.

3. Runnerz/ZEturf laat weten het ticketclaimformulier te hebben ontvangen
Je ontvangt van Runnerz/ZEturf bericht (altijd via e-mail wanneer opgegeven, anders per post) dat het ticketclaimformulier is ontvangen en of het geclaimde ticket in het systeem is gevonden.

4. Runnerz/ZEturf geeft na zes (6) maanden een status van de ticketclaim
Zes (6) maanden na het blokkeren van een ticket/voucher vindt er een evaluatie plaats om tot een eventuele uitbetaling van een ticketclaim over te gaan. Je ontvangt hiervan bericht via e-mail of via post wanneer er geen e-mailadres bekend is. Bij claims van tickets of vouchers boven de € 100,- wordt er altijd pas na 12 maanden mogelijk overgegaan tot uitbetaling.

5. Runnerz/ZEturf geeft na twaalf (12) maanden uitsluitsel van de ticketclaim
Twaalf (12) maanden na het blokkeren van een ticket/voucher zal er uitsluitsel plaatsvinden om tot een eventuele uitbetaling van een ticketclaim over te gaan. Je ontvangt hiervan bericht via e-mail of via post wanneer er geen
e-mailadres bekend is. Tevens zal er, daar wanneer de ticketclaim wordt gehonoreerd, tot uitbetaling worden overgegaan op het door jou opgegeven bankrekeningnummer (IBAN).

Wat als…

…het ticket of de voucher die geclaimd wordt al geïnd is?
Het ticket of de voucher is al uitbetaald. Je ontvangt hiervan bericht en de ticketclaim procedure stopt hier.

…het ticket of de voucher die geclaimd wordt niet te vinden is in het systeem?
Met de informatie die Runnerz/ZEturf heeft ontvangen op het ticketclaimformulier is geen ticket of voucher gevonden in het systeem. Je ontvangt hiervan bericht en de ticketclaim procedure stopt hier. Het nauwkeurig en zo volledig mogelijk invullen van het ticketclaimformulier is dan ook zéér belangrijk.

het geclaimde ticket alsnog wordt gevonden door de claimende partij?
Je kan dit laten weten via het contactformulier. Runnerz/ZEturf zal dan contact met je opnemen.

..het geclaimde ticket door iemand anders dan de claimende partij wordt aangeboden in één van onze wedlocaties?
Runnerz/ZEturf zal indien nodig, op basis van de beschikbare gegevens, aangifte doen bij de politie.

Om u een zo goed mogelijke ervaring op runnerz.nl te geven maken we gebruik van cookies.