Selecteer livestream

 • Zweden
 • Nederland
 • Zuid Afrika
 • Engeland
 • Ireland
 • Singapore
 • Zimbabwe
 • Dubai
 • Frankrijk
 • FRA12
 • FRA13
 • FRA14
 • Belgium
 • Wedbeters Live
 • Zweden
 • Duitsland
 • Nederland
 • Zuid Afrika
 • Engeland
 • Ireland
 • Singapore
 • Zimbabwe
 • Dubai
 • USA
 • Frankrijk
 • FRA12
 • FRA13
 • FRA14
 • Belgium
 • Wedbeters Live

Beelden

Beelden

Beelden

Veelgestelde vragen

Wat betekent 'common pool'?

Common pool is de term die gebruikt wordt als de omzetten van meerdere landen samen in één prijzenpot gedaan worden. Zo kun je in dat geval meespelen met dezelfde prijzenpotten als in het land van de race. Dit zorgt voor grotere prijzenpotten en dus grotere uitkeringen. Dit is voor bijna alle races en spelsoorten het geval.

Wat betekent ‘local pool’?

Local pool (of eigen pool) is de term die gebruikt wordt wanneer de prijzenpot van de koers alleen gevuld wordt met inzetten uit Nederland. Je speelt dan niet mee in de prijzenpotten van het buitenland. Dit is alleen op de Nederlandse koersen en af en toe de trio’s op een Engelse baan.

Wat is een jackpot?

Een jackpot ontstaat wanneer een bepaalde spelsoort niet geraden is. De prijzenpot die voor desbetreffend spelsoort beschikbaar was wordt dan overgeheveld naar een andere race. In die race is er dus ‘extra geld’ in de pot en valt er meer te winnen.

Wanneer de uitbetaling van een Zweeds V-spel onder de ongeveer €1 komt (het exacte minimale bedrag verschilt per V-spelsoort), dan wordt dit lage bedrag niet uitgekeerd en gaat de prijzenpot naar de volgende keer van hetzelfde V-spel.

Ieder land heeft andere regels voor hun jackpots. In Nederland gaat de jackpot naar de eerstvolgende race van diezelfde baan met dezelfde spelsoort. In Engeland spaart men jackpots op en plaatst men deze in één keer op één race op zaterdag. In Zuid-Afrika spaart men dit ook op maar verhuist dit naar de laatste race op zondag. En in Zweden plaatst men de jackpot naar de eerstvolgende meeting waar hetzelfde V-spel op was. V4 blijft bij V4, V5 bij V5, enzovoort.

Wijziging in Zweedse V-spel percentages (Per 18-11-2013)

Op maandag 18 november heeft onze Zweedse partner ATG de manier waarop de V-spel percentages berekend worden gewijzigd. Vanaf nu wordt met het percentage aangegeven hoe groot het aandeel van dat paard is in de totale omzet op dat moment.

Voorheen gaf het percentage aan op welk deel van alle tot op dat moment gespeelde tickets het paard voorkwam.

Voorbeeld

-Oude situatie

Ticket 1 is gespeeld met de volgende selectie:
V75-1: 1,2,3
V75-2: 1,2
V75-3: 1,2,3,4
V75-4: 1
V75-5: 1,2,3
V75-6: 1,2
V75-7: 1,2,3,4

576 combinaties / x €0,06 = €34,56

Ticket 2 is gespeeld met de volgende selectie:
V75-1: 4,5,6
V75-2: 4,5
V75-3: 4,5,6,7
V75-4: 4
V75-5: 4,5,6
V75-6: 4,5
V75-7: 4,5,6,7

576 combinaties / x €0,12 = €69,12

Het systeem dat de percentages berekent telt dat in bijvoorbeeld het vierde onderdeel op het ene ticket paard 1 voorkomt, en op het andere ticket paard 4. Beide paarden komen op dit moment op hetzelfde aantal tickets voor en krijgen daarom hetzelfde percentage. Ondanks dat ticket 2 voor een hogere inzet is geplaatst en dus meer waarde vertegenwoordigd.

-Nieuwe situatie (per maandag 18 november)

Ticket 1 is gespeeld met de volgende selectie:
V75-1: 1,2,3
V75-2: 1,2
V75-3: 1,2,3,4
V75-4: 1
V75-5: 1,2,3
V75-6: 1,2
V75-7: 1,2,3,4

576 combinaties / x €0,06 = €34,56

Ticket 2 is gespeeld met de volgende selectie:
V75-1: 4,5,6
V75-2: 4,5
V75-3: 4,5,6,7
V75-4: 4
V75-5: 4,5,6
V75-6: 4,5
V75-7: 4,5,6,7

576 combinaties / x €0,12 = €69,12

Het systeem dat de percentages berekent telt dat in bijvoorbeeld het vierde onderdeel op het ene ticket paard 1 voorkomt, en op het andere ticket paard 4. Beide paarden komen op dit moment op hetzelfde aantal tickets voor, maar ticket 2 is voor een hogere inzet geplaatst, dus vertegenwoordigt de selectie van ticket twee meer waarde. De paarden op ticket 2 zullen hierom een hoger percentage krijgen dan die op ticket 1.
Wijziging prijzenpotten Franse totalisator (10-12-2015)
Online en Offline tak PMU gescheiden

Vanaf 10 December 2015 heeft de Franse totalisator op last van de Franse mededingingsautoriteit een wijziging moeten doorvoeren. Zij moeten sinds deze datum de prijzenpotten van de online en offline tak van hun organisatie gescheiden houden. Hierdoor ontstaan er in Frankrijk voor iedere spelsoort op iedere baan twee gescheiden prijzenpotten.

In de praktijk bevat de online tak van de PMU nog geen 10% van de totale omzet, en als Nederlandse klant speel je Common Pool mee in de offline prijzenpotten, die dus nog steeds heel erg groot zijn.

Twee verschillende uitbetalingen
Met twee gescheiden prijzenpotten ontstaan er dus ook twee uitbetalingen, die onderling van elkaar kunnen verschillen. Deze verschillen zullen meestal erg klein zijn, maar het kan altijd gebeuren dat het online spel op een bepaald spelsoort op een bepaalde koers afwijkt van wat er offline gespeeld is. In dat geval kan de online uitbetaling dan ook afwijken van de offline uitbetaling.

Wanneer u de quoteringen, prijzenpotten en/of uitbetalingen zelf bekijkt of controleert via PMU.fr is het dan ook belangrijk dat u bij de juiste (offline) uitbetalingen kijkt. Bovenaan de PMU-pagina kunt u kiezen voor ‘En point de vente’ (=offline) en ‘En ligne’ (=Online). Klik dus op de eerstgenoemde link om de juiste coteringen, prijzenpotten en uitbetalingen te bekijken. (Zie ook het onderstaande plaatje.)
Wat is de V64 Grand Slam?
Op zondag 7 februari 2016 introduceerde onze Zweedse partner ATG een nieuw spelconcept: V64 Grand Slam!

De reguliere V64 op zondag is sinds deze dag omgedoopt tot Grand Slam en garandeert een uitbetaling van 10 miljoen Zweedse Kronen wanneer één persoon 6-goed voorspelt. (Wanneer er meerdere mensen 6-goed hebben, wordt geen 10 miljoen Zweedse Kronen uitgekeerd)
Ook is de start van de V64 verplaatst van 15:10u naar 16:10u.

De veranderingen op een rijtje:
-Nieuwe starttijd V64 om 16:10u (Was 15:10u)
-Gegarandeerde uitbetaling van 10 miljoen Zweedse Kronen wanneer één persoon 6-goed voorspelt.
-Een eventuele jackpot gaat over naar de volgende V64 Grand Slam, een week later.

En er is nog een nieuwtje. Komende zondag wordt ook gestart met een wekelijkse poolgarantie van 100.000 Zweedse Kronen op een Galop race. Vergelijkbaar met de Engelse en Ierse trio jackpot race op zaterdag en zondag en de Zuid-Afrikaanse kwartet race op zondag, is er vanaf nu dus ook iedere zondag een Galop race met een grote poolgarantie. Welke dit is kun je, zodra hij bekend is, vinden op onze Jackpots pagina.


Wat is de Quotering van een paard?

De beste graadmeter voor een weddenschap is de quotering. Deze quotering geeft de vermenigvuldigingsfactor aan van jouw winnende weddenschap. Als een paard veel aanzien geniet bij de wedders,  dan zullen meer mensen inzetten op dat paard. Het paard wordt zo een favoriet in de race. Hoe meer mensen op hetzelfde paard spelen, hoe lager de quotering van dat paard wordt, immers, de totale inzet wordt verdeeld onder alle wedders. De quotering van de deelnemende paarden fluctueert tot de start van de race. Speel je bijvoorbeeld tien minuten voor de start een bepaald paard dan is het mogelijk dat als de start valt de quotering in de tussentijd veranderd is.

De quoteringen van een koers zijn pas zichtbaar wanneer de uitslagen en uitbetalingen van de voorgaande koers op dezelfde baan binnen zijn. Tot die tijd staan de quoteringen op 0,00.

Hoe zit het met jackpots bij de V75 en andere Zweedse V-spellen?

De Zweedse V-spellen hebben afwijkende regels aangaande jackpots en niet geraden uitslagen. Wanneer er in V4 en V5 niemand is met respectievelijk 4 en 5 goed, dan worden alle tickets die slechts één onderdeel fout hebben uitbetaald.

Wanneer in de V65/V64 of V75 geen ticket is met respectievelijk 6 en 7 goed, dan wordt dit een jackpot. De beschikbare prijzenpot voor de uitbetaling wordt dan overgeheveld naar de volgende V75 meeting, V64 meeting of V65 meeting op dezelfde dag van de volgende week.

Bij V65/V64 en V75 is echter ook nog een ander type jackpot. Dit komt voor wanneer er zo veel winnende tickets zijn dat de uitbetaling te laag is om uit te keren. Dit komt regelmatig voor bij 5 en 6-goed in V75, 4 en 5-goed in V64 en 5-goed in V65. ATG, onze Zweedse partner, kiest er in dat geval voor om de prijzenpot over te hevelen volgens bovenstaand model.

De minimumgrens voor uitbetalingen zijn als volgt:

 • 5 en 6-goed in V75: 15 kronen (€1,80)
 • 4 en 5-Goed in V64: 7 kronen (€0,84)
 • 5-Goed in V65: 20 kronen (€2,40)
Hoe werkt een kortebaan?

De Kortebaandraverij
De kortebaandraverij, of kortweg de kortebaan, is een heel ander verschijnsel dan de gewone draverijen die je gewend bent. Een kortebaan wordt niet verreden op een drafbaan maar in een straat in een dorp of stad. In het dorp of de stad wordt dan een weg van ongeveer 300 meter afgezet voor de draverij. Vaak is het een onderdeel van een feestweek of ander evenement in het betreffende dorp of stad. Tijdens een kortebaan gaan meestal 26 paarden van start in de eerste ronde (bij de kortebaan heet dat de eerste omloop). Paarden met een hoge winsom, die in het verleden veel hebben gewonnen, moeten 5 of 10 meter verder lopen dan de ‘mindere’ paarden. De paarden racen in duo’s tegen elkaar, steeds een ‘best of three’ om te bepalen van de twee paarden doorgaat naar de volgende omloop.

Welke van de winnende paarden tegen elkaar racen in de tweede omloop, wordt door loting bepaald. De paarden uit de eerste omloop die door zijn naar de tweede omloop krijgen een ander startnummer, maar let op: Voor uw wedspel behouden de paarden tijdens de gehele kortebaan hun nummer.

Voorbeeld: In de eerste omloop wint paard nummer 2 van paard nummer 1. Door middel van loting krijgt het paard positie 7 in de tweede omloop. Dan loopt paard nummer 2 in de tweede omloop als vierde duo tegen het paard dat positie 8 via loting heeft gekregen.

In de tweede omloop lopen de overgebleven paarden weer een ‘best of three’ tegen hun tegenstander. Na de tweede omloop wordt weer geloot voor de startposities in de derde omloop. In de derde omloop lopen de overgebleven paarden, net als in de tweede omloop een ‘best of three’ tegen hun tegenstander.

De paarden die nummer 13 in de tweede omloop en nummer 7 in de derde omloop krijgen, hebben geen tegenstander en gaan vrij door naar de volgende omloop.

In de vierde omloop zijn er nog 4 paarden over. Deze lopen eerst in 2 koppels tegen elkaar, waarna de verliezers tegen elkaar gaan bepalen wie 3e en 4e worden. De winnaars bepalen tegen elkaar wie 1e en 2e worden.

Winnend en Plaats

Voor aanvang van iedere omloop kunt u winnend en plaats spelen op het paard waarvan u denkt dat deze na het einde van de vierde omloop op de eerste plaats eindigt. Op de eerste en tweede omloop worden er 3 plaatsen uitbetaald, in de derde en vierde omloop 2 plaatsen.

Duo, Trio en Kwartet
Duo, Trio en Kwartet kan alleen gespeeld worden voor aanvang van de eerste omloop. Bij de tweede, derde en vierde omloop is geen Duo, Trio of Kwartet meer mogelijk. Voor het Duo, Trio en Kwartet worden de paarden die tegen elkaar in de eerste omloop lopen gekoppeld. Paard 1 en 2 zijn samen nummer 1 voor Duo, Trio en Kwartet en de paarden 3 en 4 zijn samen nummer 2 voor Duo, Trio en Kwartet. Na de eerste omloop heeft u dus altijd nog een mogelijk winnend ticket.

Beelden
Van de kortebaan worden helaas geen beelden uitgezonden.

Spel op de tweede, derde en vierde omloop

Spel op de tweede omloop is pas mogelijk na het einde van de eerste omloop. De deelnemers zijn voor die tijd immers nog niet bekend. Spel op de derde omloop is om dezelfde reden pas mogelijk na het einde van de tweede omloop en spel op de vierde omloop na het einde van de derde. Tussen twee omlopen zit ongeveer 10 minuten waarin op de volgende omloop gespeeld kan worden. Op Runnerz.nl is deze korte periode te herkennen aan de banner die in de wedarena geplaatst wordt. Op deze banner staat ‘deelnemers tweede/derde/vierde omloop\'. Wanneer u deze banner aanklikt, wordt u doorgelinkt naar een nieuwsbericht waarin staat welke paarden tegen elkaar lopen in de betreffende omloop. Hierna kunt u uw weddenschap op het juiste paard plaatsen in de wedarena.

Twitter
Runnerz houdt je via twitter (@RunnerzKB) rechtstreeks op de hoogte van welke paarden er doorgaan naar de volgende omloop en welk nummer (startpositie volgende omloop) zij meekrijgen. 

Uitbetalingen

Winnende weddenschappen worden uitbetaald nadat de vierde omloop afgelopen en officieel is. Het maakt hierbij niet uit of u de eerste, tweede, derde of vierde heeft gespeeld, al zal de uitbetaling van de eerste omloop doorgaans hoger zijn dan de daaropvolgende omlopen. Er waren op dat moment immers meer paarden in het spel.

Om u een zo goed mogelijke ervaring op runnerz.nl te geven maken we gebruik van cookies.