Selecteer livestream

 • Zweden
 • Nederland
 • Zuid Afrika
 • Engeland
 • Ireland
 • Singapore
 • Zimbabwe
 • Dubai
 • Frankrijk
 • FRA12
 • FRA13
 • FRA14
 • Belgium
 • Wedbeters Live
 • Zweden
 • Duitsland
 • Nederland
 • Zuid Afrika
 • Engeland
 • Ireland
 • Singapore
 • Zimbabwe
 • Dubai
 • USA
 • Frankrijk
 • FRA12
 • FRA13
 • FRA14
 • Belgium
 • Wedbeters Live

Beelden

Beelden

Beelden

Verantwoord wedden

Zorgplicht

ZEbetting mag volgens de vergunning Totalisator 2017-2022 als enige in Nederland weddenschappen op paardenraces organiseren. Daarbij zien wij erop toe dat deze weddenschappen niet aanzetten tot onmatige deelname of kansspelverslaving. We hebben daarbij een vergaande zorgplicht om spelers tegen zichzelf te beschermen.

Wij zijn ons bewust van onze verantwoordelijkheden richting spelers. Het wedden op paarden moet wel een spel blijven. Daarom besteden we veel aandacht aan preventie en het voorkomen van kansspelverslaving. Hierbij staat voorop dat een speler zelf verantwoordelijk is voor zijn of haar speelgedrag.

Bij de invoering van de Wet kansspelen op afstand (kansspelen via internet) zal de zorgplicht verder worden aangescherpt. Daarbij zullen we de nodige voorzieningen treffen om spelers zoveel mogelijk inzicht te geven in het eigen speelgedrag en voldoende te informeren over de (eventuele risico’s van) weddenschappen. Daarnaast gaan we maatregelen treffen om spelers zo nodig te helpen bij het matigen van het speelgedrag. Hierbij ligt de nadruk op het voorkomen dat minderjarigen aan de weddenschappen deelnemen en het beschermen van jongvolwassenen (18-24 jaar) en spelers die kenmerken van risicovol speelgedrag vertonen. Dat betekent onder andere dat wij het speelgedrag kunnen observeren en waar nodig kunnen optreden om risicospelers te helpen bij het matigen van het speelgedrag.

Verantwoord wedden

Zebetting heeft de zorgplicht uitgewerkt in het document ‘Verantwoord wedden’. Daarbij is, met het oog op het toekomstige aanbod van kansspelen via internet, ook gekeken naar mogelijkheden om de huidige voorzieningen uit te breiden en aan te scherpen. Het volledige document is hieronder te downloaden.


‘Verantwoord wedden’ onderscheidt drie fases waarbinnen wij in meer of mindere mate een rol vervullen: voorkomen, detecteren en interveniëren. Elk van deze fases staat voor een situatie waarin een speler zich kan bevinden en waar wij de mogelijkheid hebben hem of haar te informeren, te begeleiden, of te ondersteunen. De manier waarop en in hoeverre wij dit doen of kunnen doen verschilt per fase.

Voorlichting en informatie

Het duidelijk en op passende wijze informeren van spelers over de aangeboden producten behoort tot de kern van de zorgplicht. We zien er dan ook op toe dat alle relevante informatie beschikbaar is. Het gaat onder andere om de minimale leeftijd voor deelname, speluitleg, de mogelijke risico’s van het deelnemen aan de weddenschappen en de wijze waarop een speler dat verantwoord kan doen. De algemene voorwaarden voor de relatie tussen spelers en ZEbetting, evenals de kenmerken van de spelsoorten, zijn beschreven in het Totalisatorreglement. Het reglement en andere relevante informatie is beschikbaar via onze website en verkooplocaties.

 Bij de verkooppunten liggen ‘Speel Bewust’ folders, met informatie over mogelijke risico’s en de mogelijkheid om een zelftest uit te voeren om eventueel risicovol speelgedrag te toetsen. Zo kun je op eenvoudige wijze inzicht krijgen in jouw speelgedrag en kun je zelf beoordelen of dit recreatief, risicovol of problematisch is.

 Hulp bij verantwoord spelen

Je kunt op onze website informatie vinden over hulpmiddelen bij verantwoord spelen. Je vindt er ook links naar instanties waar je terecht kunt met vragen of hulp bij verantwoord spelen, het voorkomen van kansspelverslaving, of professionele zorg. Samen met andere kansspelaanbieders onderhouden we de website ‘Speel Bewust’, waarmee informatie en advies wordt gegeven over de risico’s van kansspelen, verantwoord spelen en zo nodig wordt doorverwezen naar professionele hulpverlening. Daarbij wordt onder andere gebruik gemaakt van HANDS, een telefonische adviesdienst waarmee je anoniem het hele jaar door kunt bellen voor hulp, een vertrouwelijk gesprek en meer.
HANDS is een onafhankelijke zorgverlener.

 Actieve zorgplicht

Bij de invoering van kansspelen via internet krijgen vergunninghouders een actieve zorgplicht. Dat houdt in dat zij in samenwerking met verslavingsdeskundigen ­preventiebeleid moeten ontwikkelen. Zij moeten op de hoogte zijn van de hulp die geboden kan worden en wat die hulp inhoudt. Ook moeten zij bekend zijn met het zorgstelsel, de manier van doorverwijzing naar hulp en welke kosten daaraan verbonden kunnen zijn.

 We hebben, vooruitlopend op de actieve zorgplicht, al diverse preventie­maatregelen getroffen. Zo kun je (online) een stortingslimiet instellen van 50 euro tot 5.000 euro per week. Voor spelers tussen 18 en 24 jaar geldt een maximum van 250 euro per week.  Ook kan een speler zich uitschrijven voor nieuwsbrieven en zich, al dan niet tijdelijk, laten uitsluiten van het deelnemen aan weddenschappen.

 Mocht een minderjarige onverhoopt aan weddenschappen deelnemen, dan sluit ZEbetting deze speler uit van deelname.

 Spelersprofiel

Bij de toekomstige introductie van kansspelen via internet moet iedere speler zijn of haar eigen spelersprofiel vastleggen. Het gaat onder andere om spellimieten, maximale stortingen op de speelrekening en wat hij of zij maximaal per week wil verliezen. De vergunninghouder moet erop toezien dat een speler zich houdt aan dat spelersprofiel en moet bij risicovol speelgedrag zo nodig ingrijpen. Met behulp van het spelersprofiel en andere preventiemaatregelen kan voorkomen worden dat een speler die risicovol gedrag vertoon een probleemspeler wordt en kunnen probleemspelers zo nodig worden doorverwezen naar de juiste zorg.

 Vrijwillige uitsluiting

Wij bieden online-spelers de mogelijkheid om de spelrekening (tijdelijk) te blokkeren. Daarmee kun je zo nodig financieel bijkomen en heb je tijd om na te denken over jouw speelgedrag.

Je kunt een ‘cool-down’ periode activeren van drie, zes of twaalf maanden. Door een cool-down periode te activeren ga je akkoord met het volgende:

 • Jouw account wordt voor minimaal drie maanden geblokkeerd. Je kunt dan niet inloggen, geen weddenschappen plaatsen, geen geld storten en geen overboeking(en) doen. Ook kun je geen live-beelden bekijken.
 • Je ontvangt niet langer informatie over onze diensten en producten.
 • Na afloop van de cool-down periode wordt het account niet automatisch opengesteld. Je kunt dat, uitsluitend na schriftelijk verzoek of een persoonlijk gesprek, laten heropenen.

 
Als je een cool-down periode aangaat, dan zullen wij je stimuleren hulp te zoeken bij verslavingszorg, schuldhulpverlening of andere instanties.
Bij de invoering van kansspelen via internet wordt deze procedure aangescherpt. Als je dan na afloop van de cool-down periode opnieuw wil spelen zal een van onze medewerkers een zogenaamd re-entrygesprek voeren. Daarmee proberen we na te gaan of je voldoende in balans bent om weer weddenschappen te kunnen aangaan. Zo nodig kunnen beperkende maatregelen worden afgesproken.

Om u een zo goed mogelijke ervaring op runnerz.nl te geven maken we gebruik van cookies.